Škola matematike Galileo

Škola matematike Galileo

Nejveći problem današnjeg školavanja je sa jedne strane preobimno gradivo i sa druge strane zastareo pristup podučavanju.

Škola matematike Galileo na osnovu dugogodišnjeg iskustva nastavnika u grupnom i individualnom radu sa decom školskog uzrasta, pokušava da savremenijim pristupom i korišćenjem iskustava najboljih svetskih škola promeni ustaljenu praksu i deci omogući postizanje najboljih mogućih rezultata za najkraće vreme, uz ulaganje optimalnog truda. Zahvaljujući korišćenju EdModo platforme učenicima je omogućeno interaktivno učenje, a roditeljima kontinuirano praćenje napretka njihove dece.

U našoj školi, nećete dobiti urađen domaći zadatak. Naučićete kako da ga uradite potpuno samostalno.

Kurs matematike potpuno prati školski plan i program, traje čitave školske godine i možete nam se pridružiti u svakom trenutku.

Pored toga smo razvili i poseban plan i program za decu predškolskog uzrasta koji je potpuno usaglašen sa Cambridge programom obrazovanja dece predškolskog uzrasta. Deca će zahvaljujući tome na potpuno lak i zabavan način ući u svet brojeva i računanja, oblika i veličina, snalaženja u prostoru, zapažanja i logike.

Pored svega navedenog, u saradnji sa školom stranih jezika Creative organizujemo nastavu i kurseve matematike na engleskom jeziku.

Kursevi Škola matematike Galileo nudi svojim polaznicima četiri paketa usluga:

  • Start paket: namenjen je deci predškolskog i školskog uzrasta do četvrtog razreda. Polaznici kroz igru uče, razvijaju logiku i apstraktno razmišljanje. Matematika će postati zabava i uživanje. Program je usklađen sa Cambridge programom obrazovanja dece predškolskog uzrasta i nižih razreda osnovnog obrazovanja. Ovaj paket obuhvata četiri časa mesečno, u trajanju od 60 minuta.
  • Standard paket: namenjen deci školskog uzrasta od petog do osmog razreda. U potpunosti prati školsko gradivo, uz primenu savremenih pedagoških metoda i računarskih obrazovnih platformi. Ovaj paket obuhvata šest časova mesečno  u trajanju od 60 minuta.
  • Plus paket: namenjen deci školskog uzrasta od petog do osmog razreda. Plan i program u potpunosti odgovara standard paketu. Jedina razlika je u broju časova. Ovaj paket obuhvata osam časova mesečno u trajanju od 60 minuta.
  • Help paket: namenjen je individualnoj nastavi sa učenicima školskog uzrasta

Časovi se odvijaju po starosnim grupama sa maksimalno deset polaznika

Top