Psihološko glumačka radionica

Psihološko glumačka radionica

PSIHOLOŠKO GLUMAČKA RADIONICA "LIMBO za milenijalce"

Radionicu će voditi naš poznati glumac, Nikola Vujović, a predviđena je za grupu od najviše desetoro dece uzrasta od 14-18 godina.

Tokom ovog prorgama, glumac će sa učesnicima napraviti pozorišno istraživanje u vezi sa odrastanjem, vaspitanjem i odnosom prema životu u savremenom društvu kroz recitaciju, pokret i muziku.
Ideja je da se mladi inspirišu da se bave umetnošću kroz nesvakidašnje oblike rada pomoću pozorišnih tehnika, a u cilju bogaćenja njihovog unutrašnjeg sveta.

Kako je značenje reči "Limbo" zapravo međuprostor, fokus radionice će biti na onom segmentu života u kojem je jedina stvar na kojoj se postojanje zasniva zapravo sveobuhvatna sloboda ali i svest o slobodnom "prostoru".  Drugim rečima, biti koncentrisan i kontrolisati svoje misli i osećanja biće jedan od glavnih zadataka tokom rada u okviru programa.

Rezultat ovog psihološko-glumačkog i umetničkog istraživanja biće prikazan kroz scenski igrokaz pod nazivom "Limbo za milenijalce".

Radionica će trajati 12 nedelja, počevši od 09.10.2018.

Top