Majdan

Majdan

Sva deca su umetnici!  – Pablo Pikaso

Nastao na principu dečijeg prava na kulturu i umetnost Majdan je usmeren ka negovanju edukativnih, kulturnih, umetničkih, sportskih i rekreativnih programa sa posebnom pažnjom na pokretu kao formi izražavanja.

Majdan sarađuje sa ključnim akterima u životima dece tražeći način da poveže i podeli posebna znanja sa učiteljima, roditeljima, umetnicima, kulturnim organizacijama i kreatorima politika. Na taj način svoj deci Savskog venca i šire iz Beograda, pomažemo da lakše pristupe kvalitetnim kulturnim iskustvima, da boraveći u Majadnu, igrajući se, učestvujući u aktivnostima centra, na samo njima svojstven način saznaju više o sebi i tako razviju svoje specifične veštine i sposobnosti.

Dečiji Kulturni Centar Majdan je ustanova kulture čiji je osnivač gradska opština Savski venac. Osnovan je kao Pionirski centar 1973. godine i ima dugu tradiciju dečijih kulturnih programa.

Misija Dečijeg kulturnog centra Majdan je da postavi i razvija standard dečije kulture, kroz saradnju sa lokalnim, regionalnim i međunarodnim organizacijama sličnog tipa.

Od sportske do baletske sale

Prostor na kome se Majdan prostire je dizajniran tako da omogućava punu pokretljivost programa različitog tipa i prilagođen je svim dečijim uzrastima. Tu su sportska sala, dečije igralište na otvorenom, baletska sala, multifunkcionalni prostor najšire namene, amfiteatar i nekoliko manjih sala u kojima deca otkrivaju svet igre, pokreta, muzike, teatra, filma...

Top