Javne nabavke

Javne nabavke

Tekuće popravke i održavanje objekta DKC Majdan

Poziv za podnošenje ponuda

Obaveštenje o produženju roka

Izmene konkursne dokumentacije za održavanje objekta DKC Majdan

Odluka o dodeli ugovora 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - tekuće popravke i održavanje objekta DKC Majdan  30.06.2017

Poziv za podnošenje postupka - Izvođenje radova u kući kralja Petra Prvog

Konkursna dokumentacija - Izvođenje radova u kući kralja Petra Prvog

Poziv za podnošenje ponude - Nabavka električne energije

Konkursna dokumentacija - Nabavka električne energije

Informacija o odgovorima na postavljena pitanja i pojašnjenjima u postupku javne nabavke - Izvođenje radova u Kući Kralja Petra I

Izmene konkursne dokumentacije za javnu nabavku - Izvođenje radova u Kući Kralja Petra I

Odluka o dodeli ugovora - Nabavka električne energije

Odluka o dodeli ugovora - Izvođenje radova u Kući Kralja Petra I    07.08.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Izvođenje radova u Kući Kralja Petra I     14.08.2017.

Odluka o izmeni ugovora - Izvođenje radova u Kući Kralja Petra I     21.09.2017.

Poziv za podnošenje ponude 2017/4 - Popravke i održavanje dečijeg igrališta Majdan 

Konkursna dokumentacija jn 2017/4 - Popravke i održavanje dečijeg igrališta Majdan

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka električne energije 29.08.2017.

Obaveštenje o produžetku roka za javnu nabavku br. 2017/4 - Popravka i održavanje dečijeg igrališta Majdan 30.08.2017.

Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku 2017/4 - Popravka i održavanje dečijeg igrališta Majdan 31.08.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 2017/4 - Popravka i održavanje dečijeg igrališta Majdan 26.09.2017.

Odluka o dodeli ugovora - Popravka i održavanje dečijeg igrališta 08.09.2017.

Poziv za dostavljanje ponude za javnu nabavku br. 2017/5 - Usluge fizičkog obezbeđenja objekta DKC Majdan - 14.09.2017.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br. 2017/5  - Usluge fizičkog obezbeđenja objekta DKC Majdan - 14.09.2017

Odluka o dodeli ugovora - Usluge fizičkog obezbeđenja objekta DKC Majdan 22.09.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku br. 2017/5 - Usluge fizičkog obezbeđenja objekta DKC Majdan

Poziv za dostavljanje ponude za javnu nabavku br.  2017/6 - Usluge čišćenja objekta DKC „Majdan“ 19.09.2017.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br.2017/6 - Usluge čišćenja objekta DKC „Majdan“ 19.09.2017.

Informacije o odgovorima na na postavljena pitanja u postupku javne nabavke usluga - Usluge čišćenja objekta DKC „Majdan“  22.09.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku br. 2017/6 - Usluge čišćenja objekta DKC „Majdan“ 09.10.2017.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku br.2017/6 - Usluge čišćenja objekta DKC „Majdan“ 28.09.2017.

Poziv za dostavljanje ponude za javnu nabavku 2017/7 - Radovi na tekućem održavanju objekta DKC „Majdan“ 04.12.2017.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 2017/7 - Radovi na tekućem održavanju objekta DKC „Majdan“ 04.12.2017.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku br.2017/7 - Radovi na tekućem održavanju objekta DKC „Majdan“ 15.12.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku br.2017/7 - Radovi na tekućem održavanju objekta DKC "Majdan"

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku br.2017/8 - Radovi na tekućem održavanju objekta DKC „Majdan“ 15.12.2017.

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka bine za održavanje kulturnih manifestacija, JN 2017/9    05.12.2017.

Konkursna dokumentacija - Nabavka bine za održavanje kulturnih manifestacija, JN 2017/9        05.12.2017.

Izmena 1 konkursne dokumentacije za javnu nabavku 2017/9 - Nabavka bine za održavanje kulturnih manifestacija, JN 2017/9 11.12.2017.

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku 2017/9 - Nabavka bine za održavanje kulturnih manifestacija, JN 2017/9 11.12.2017.

Odgovor na pitanje za javnu nabavku 2017/9 - Nabavka bine za održavanje kulturnih manifestacija

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku 2017/9 - Nabavka bine za održavanje kulturnih manifestacija 20.12.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka bine za održavanje kulturnih manifestacija, jn.2017/9       25.12.2017.

Poziv za dostavljanje ponude za javnu nabavku 2017/8 - Izvođenje radova na adaptaciji sportske sale 06.12.2017.

Konkursna dokumentacija 2017/8 -  Izvođenje radova na adaptaciji sportske sale 06.12.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2017/08 - Izvođenje radova na adaptaciji sportske sale 19.12.2017.

Poziv za podnošenje ponuda JN 2018/2 - Usluge čišćenja objekata DKC „Majdan" 11.05.2018.

Konkursna dokumentacija JN 2018/2 - Usluge čišćenja objekata DKC „Majdan"  11.05.2018.

Poziv za podnošenje ponuda JN 2018/1 - Usluge fizičkog obezbeđenja objekata DKC Majdan, jn 2018/1  11.05.2018.

Konkursna dokumentacija JN 2018/1 - Usluge fizičkog obezbeđenja objekata DKC Majdan, jn 2018/1     11.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora JN 2018/2 - Usluge čišćenja objekata DKC „Majdan" 22.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora JN 2018/1 - Usluge čišćenja objekata DKC „Majdan"  22.05.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 2018/1 - Usluge čišćenja objekata DKC „Majdan"  31.05.2018.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prva u postupku javne nabavke Usluge čišćenja objekata DKC „Majdan"JN 2018/2  28.05.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 2018/2 - Usluge čišćenja objekata DKC „Majdan" 06.07.2018.

Poziv za javnu nabavku br.3/2018 – Usluge omladinske zadruge 25.06.2018.

Konkursna dokumentacija JN 3/2018 - Usluge omladinske zadruge 25.06.2018.

Izmena 1 konkursne dokumentacije za javnu nabavku br.3/2018 - Usluge omladinske zadruge 25.06.2018.

Odgovor na pitanje za javnu nabavku br. 3/2018. - Usluge omladinske zadruge 25.06.2018.

Odluka o  dodeli ugovora  JN 3/2018 - Usluge omladinske zadruge 03.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Usluge omladinske zadruge, jn 3/2018.

Poziv za podnošenje ponuda JN 2018/4 - nabavka dobara - električne energije 20.07.2018.

Konkursna dokumentacija JN 2018/4 - nabavka električne energije za potrebe objekta DKC MAJDAN 20.07.2018.

Odluka o  dodeli ugovora  JN 4/2018 - nabavka električne energije za potrebe objekta DKC MAJDAN 01.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 4/2018 - Nabavka električne energije za potrebe objekta DKC MAJDAN 16.08.2018.

Poziv za podnošenje ponuda JN 2018/5 - Tekuće popravke i održavanje  objekata DKC Majdan 02.10.2018.

Konkursna dokumentacija JN 2018/5 - Nabavka električne energije za potrebe objekta DKC MAJDAN 02. 10.2018.

Odluka o  dodeli ugovora  JN 5/2018 -Tekuće popravke i održavanje objekata DKC MAJDAN 18.10.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 5/2018 - Tekuće popravke i održavanje objekata DKC MAJDAN 01.11.2018.

Poziv za podnošenje ponuda JN 1/2019 - Usluge fizičkog obezbeđenja objekata DKC "Majdan" 18. 1. 2019.

Konkursna dokumentacija JN 1/2019 - Usluge fizičkog obezbeđenja objekata DKC "Majdan" 18. 1. 2019.

Odluka o izmeni ugovora JN 2018/2 - Usluge čišćenja objekata DKC "Majdan" 22. 1. 2019.

Odluka o dodeli ugovora JN 2019/1 - Usluge fizičkog obezbeđenja objekata DKC "Majdan" 29. 1. 2019.

Poziv za podnošenje ponuda JN 2019/2 - Usluge čišćenja objekata DKC "Majdan" 6. 2. 2019.

Konkursna dokumentacija JN 2019/2 - Usluge čišćenja objekata DKC "Majdan" 6. 2. 2019.

Izmene konkursne dokumentacije JN 2019/2 - Usluge čišćenja objekata DKC "Majdan" 11. 2. 2019.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JN 2019/2 - Usluge čišćenja objekata DKC "Majdan" 11. 2. 2019.

Informacija o odgovorima na  postavljena pitanja i pojašnjenjima u postupku javne nabavke 2/2019 - Usluge čišćenja objekata DKC "Majdan" 11. 2. 2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku br. 1/2019 - Usluge čišćenja objekata DKC "Majdan" 14. 2. 2019.

Odluka o dodeli ugovora JN 2019/2 - Usluge čišćenja objekata DKC "Majdan", 19. 2. 2019.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava JN 2019/2 - Usluge čišćenja objekata DKC "Majdan", 26. 2. 2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 2019/2 - Usluge čišćenja objekata DKC „Majdan", 23. 4. 2019.

Poziv za podnošenje ponuda JN 2019/3 - Tekuće održavanje zgrada i objekata DKC ,,MAJDAN”, 14. 6. 2019.

Konkursna dokumentacija JN 2019/3 - Tekuće održavanje zgrada i objekata DKC ,,MAJDAN”, 14. 6. 2019.

Odluka o dodeli ugovora JN 2019/3 - Tekuće održavanje zgrada i objekata DKC ,,MAJDAN”, 26. 6. 2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 2019/3 - Tekuće održavanje zgrada i objekata DKC "MAJDAN", 1. 7. 2019.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Nabavka električne energije JN 2019/4, 4.7.2019.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - Nabavka električne energije JN 2019/4, 4.7.2019.

ODLUKA O DODELI UGOVORA - Nabavka električne energije JN 2019/4, 15.7.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka električne energije JN 2019/4, 1.8.2019.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Usluge fizičkog obezbeđenja za potrebe objekata DKC „Majdan", 2019/5, 24.9.2019.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - Usluge fizičkog obezbeđenja za potrebe objekata DKC „Majdan", 2019/5, 24.9.2019.

Informacija o odgovorima na postavljena pitanja i pojašnjenjima u postupku javne nabavke Usluge fizičkog obezbeđenja za potrebe objekata DKC „Majdan", 2019/5

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - Usluge fizičkog obezbeđenja za potrebe objekata DKC „Majdan", 2019/5, 27.9.2019.

Izmene konkursne dokumentacije - Usluge fizičkog obezbeđenja za potrebe objekata DKC „Majdan", 2019/5, 27.9.2019.

Informacije o odgovorima na postavljena pitanja i pojašnjenjima - Usluge fizičkog obezbeđenja za potrebe objekata DKC „Majdan", 2019/5, 27.9.2019.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU u postupku javne nabavke Usluge fizičkog obezbeđenja za potrebe objekata DKC „Majdan", 2019/5, 7.10.2019

Konkursna dokumentacija za rekonstrukciju igrališta  JN br. 2019/6, 21.11. 2019

Poziv za rekonstrukciju igrališta - JN br. 2019/6  JN br. 2019/6, 21.11. 2019

Konkursna dokumentacija usluga čišćenja za potrebe DKC Majdana JN br. 2019/7 28.11.2019.

Poziv za usluge čišćenja za potrebe DKC Majdan i Kuće kralja Petra, JN 2019/7 28.11. 2019.

Odluka o dodeli ugovora, Rekonstrukcija igrališta u objekatu DKC Majdan, JN 2019/6, 03.12.2019.

Odgovori na pitanja za Usluge čišćenja za potrebe DKC Majdan I Kuće kralja Petra, JN 2019/7, 03.12.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku Rekonstrukcija igrališta u objekatu DKC Majdan, JN 2019/6

Odluka o dodeli ugovora, Usluge čišćenja za potrebe DKC Majdan i Kuće kralja Petra, JN 2019/7, 16.12.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Usluge čišćenja za potrebe DKC Majdan i Kuće kralja Petra, JN 2019/7

Odluka o izmeni ugovora – Usluge fizičkog obezbeđenja  za potrebe  objekata DKC,,Majdan", JN br.2019/5, 31.12. 2019.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Usluge fizičkog obezbeđenja, JN 2020/1, 11.6.2020.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA  - Usluge fizičkog obezbeđenja, jn 2020/1, 11.6.2020.

Informacija o odgovorima na postavljena pitanja i pojašnjenjima u postupku javne nabavke Usluge fizičkog obezbeđenja,  JN 2020/1, 18.6.2020.

Izmene konkursne dokumentacije Usluge fizičkog obezbeđenja, JN 2020/1, 18.6.2020.

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA Usluge fizičkog obezbeđenja, JN 2020/1, 18.6.2020.
ODLUKA O DODELI UGOVORA Usluge fizičkog obezbeđenja, JN 2020/1, 24.6.2020.

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobara: Nabavka električne energije,  JN 2020/2, 25.06.2020.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU u postupku javne nabavke Usluge fizičkog obezbeđenja, 2020/1, 6.7.2020.

Odluka o dodeli ugovora za JN br.2020/2 - Nabavka električne energije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru  za JN br.2020/2 - Nabavka električne energije

Poziv za podnošenje ponuda - Usluge čišćenja za potrebe DKC Majdan i Kuće kralja Petra, JN 2020/3, 15.12.2020.

Uputstvo ponuđačima kako da sastave ponudu - Usluge čišćenja za potrebe DKC Majdan i Kuće kralja Petra, JN 2020/3, 15.12.2020.

Tehnička  specifikacija za nabavku usluga - Usluge čišćenja za potrebe DKC Majdan i Kuće kralja Petra, JN 2020/3, 15.12.2020

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima - Usluge čišćenja za potrebe DKC Majdan i Kuće kralja Petra, JN 2020/3, 15.12.2020

Obrazac troškova pripreme ponude - Usluge čišćenja za potrebe DKC Majdan i Kuće kralja Petra, JN 2020/3, 15.12.2020

Obrazac strukture cene -  Usluge čišćenja za potrebe DKC Majdan i Kuće kralja Petra, JN 2020/3, 15.12.2020

Model ugovora - Usluge čišćenja za potrebe DKC Majdan i Kuće kralja Petra, JN 2020/3, 15.12.2020

Kriterijumi dodele ugovora -  Usluge čišćenja za potrebe DKC Majdan i Kuće kralja Petra, JN 2020/3, 15.12.2020

Odluka o dodeli ugovora -  Usluge čišćenja za potrebe DKC Majdan i Kuće kralja Petra, JN 2020/3, 22.01.2021.

Top