ApsArt škola roditeljstva kroz igru i dramu

ApsArt škola roditeljstva kroz igru i dramu

Dobrodošli - ovo je poligon za istraživanje, učenje i razmenu!

Rekli su nam da je roditeljstvo najvažniji i najteži posao u životu i bili su u pravu. Ali nam niko nije rekao – kako? Roditeljstvo je veština, ali ne postoji svetsko prvenstvo – zato prigrlimo greške i radujmo se procesu učenja!

DRAMA PROCES NUDI MOGUĆNOST ISKUSTVENOG UČENJA!
Na ovim radionicama ćete moći da istražite/naučite kako da:
1.    Aktivno slušate i tako unapredite komunikaciju sa detetom
2.    Razumete i kanališete svoje emocije u odnosu sa detetom
3.    Steknete veštine da izbegnete i/ili transformišete konflikte
4.    Prihvatate – greške, izbore, ponašanja svog deteta
5.    Dijaloški čitate sa svojim detetom
6.    Motivišete dete tako što igru uvedete kao metod učenja na svakom mestu u svakom trenutku
7.    Kroz pripovedanje dotaknete važne ili bolne ili aktuelne teme iz života
8.    Razumete detetove emocije i pomognete mu/joj u artikulisanju emocija
9.    Slobodno razmenite iskustva sa drugim roditeljima
10.    Otkrijete dete ponovo u sebi!

Termin: utorak 19 – 21č (svaki drugi)
Kreatorke programa i voditeljke procesa:
ALEKSANDRA JELIĆ, pozorišna rediteljka i osnivačica ApsArt Centra za pozorišna istraživanja
NADA ŠEVA, psiholingvistkinja, naučna saradnica u Institutu za pedagoška istraživanja
Detaljnije o programu pogledajte na ovom linku.

PROMO RADIONICA je 25. septembra od 19-21č
Prijave office@apsart.org, sa naznakom PROMO - RODITELJI

APSART METOD je nastajao i brusio se kroz četrnaest godina prakse tj. primene dramskih i igrovnih tehnika kao i pozorišnih formi u radu sa najrazličitijim društvenim grupama i u različitim društvenim kontekstima. Radili smo sa osuđenicima, zavisnicima, decom/mladima sa smetnjama u razvoju, decom/mladima bez roditeljskog staranja, decom/mladima sa poremećajem u ponašanju, sa nacionalnim manjima, sa korisnicima psihijatrijskih usluga, decom obolelom od raka, odraslima obolelim od HIV-a, imigrantima, menadžerima, socijalnim radnicima, nastavnicima, specijalnim pedagozima…Radili smo u školama, vrtićima, bolnicama, zatvorima, zajednicama, prihvatilištima, domovima, na trgovima, ulicama, restoranima, muzejima…
Sve o APSART CENTRU ZA POZORIŠNA ISTRAŽIVANJA pogledajte na ovom linku.


 

Top