Школа математике Галилео

Школа математике Галилео

Нејвећи проблем данашњег школавања је са једне стране преобимно градиво и са друге стране застарео приступ подучавању.

Школа математике Галилео на основу дугогодишњег искуства наставника у групном и индивидуалном раду са децом школског узраста, покушава да савременијим приступом и коришћењем искустава најбољих светских школа промени устаљену праксу и деци омогући постизање најбољих могућих резултата за најкраће време, уз улагање оптималног труда. Захваљујући коришћењу ЕдМодо платформе ученицима је омогућено интерактивно учење, а родитељима континуирано праћење напретка њихове деце.

У нашој школи, нећете добити урађен домаћи задатак. Научићете како да га урадите потпуно самостално.

Курс математике потпуно прати школски план и програм, траје читаве школске године и можете нам се придружити у сваком тренутку.

Поред тога смо развили и посебан план и програм за децу предшколског узраста који је потпуно усаглашен са Cambridge програмом образовања деце предшколског узраста. Деца ће захваљујући томе на потпуно лак и забаван начин ући у свет бројева и рачунања, облика и величина, сналажења у простору, запажања и логике.

Поред свега наведеног, у сарадњи са школом страних језика Creative организујемо наставу и курсеве математике на енглеском језику.

Курсеви Школа математике Галилео нуди својим полазницима четири пакета услуга:

  • Старт пакет: намењен је деци предшколског и школског узраста до четвртог разреда. Полазници кроз игру уче, развијају логику и апстрактно размишљање. Математика ће постати забава и уживање. Програм је усклађен са Cambridge програмом образовања деце предшколског узраста и нижих разреда основног образовања. Овај пакет обухвата четири часа месечно, у трајању од 60 минута.
  • Стандард пакет: намењен деци школског узраста од петог до осмог разреда. У потпуности прати школско градиво, уз примену савремених педагошких метода и рачунарских образовних платформи. Овај пакет обухвата шест часова месечно  у трајању од 60 минута.
  • Плус пакет: намењен деци школског узраста од петог до осмог разреда. План и програм у потпуности одговара стандард пакету. Једина разлика је у броју часова. Овај пакет обухвата осам часова месечно у трајању од 60 минута.
  • Хелп пакет: намењен је индивидуалној настави са ученицима школског узраста

Часови се одвијају по старосним групама са максимално десет полазника

Top