Радионице менталне аритметике током зимског распуста

Радионице менталне аритметике током зимског распуста

Током зимског распуста у ДКЦ Мајдан, Образовни центар Вијугица ће одржати три бесплатне радионице СуанПан менталне аритметике уз додатак логопедских игрица.  

Техника СуанПан менталне аритметике изводи се кроз основне рачунске операције (сабирање, одузимање, множење и дељење), који не укључује никакве физичке и спољашње инструменте/уређаје, као што су дигитрон, папир и оловка или рачунар. Рачунање се изводи само уз помоћ људског мозга, коришћењем моћи мисаоног процеса при извођењу математичких операција. Програм је, поред абакуса, подржан додатним тестовима, вежбама пажње, меморије и концентрације и драмом на часу (различитим прилагођеним стимулативним играма).

 • Радионица СуанПан менталне аритметике – киндер – намењена деци од 5 и 6 година; 06.02.2017. од 18ч до 19:30ч.
 • Радионица СуанПан менталне аритметике – примарна – намењена деци од 7 до 10 година; 08.02.2017. од 18ч до 19:30ч.
 • Радионица СуанПан менталне аритметике – секундарна – намењена деци до 10 до 14 година; 10.02.2017. од 18ч до 19:30ч.

Предвиђено време за сваку радионицу је 90 минута.

Број деце по групи не би требало да прелази 15.

Радионица СуанПан менталне аритметике -киндер – намењена деци од 5 и 6 година

 • Вежбе за развијање фине моторике шаке и прстију
 • Гафомоторне вежбе
 • Рад на усвајању појма броја путем визуелне, аудитивне и тактилне перцепције
 • Вежбе за побољшање пажње и концентрације
 • Упознавање са основама рачунања на кинеском абакусу
 • Игра за активацију пажње, концентрације и меморије
 • Језичке играрије

Радионица СуанПан менталне аритметике -примарна – намењена деци од 7 до 10 година

 • Вежбе за развијање фине моторике шаке и прстију
 • Графомоторне вежбе
 • Вежбе за побољшање пажње и концентрације
 • Упознавање са основама рачунања на кинеском абакусу
 • Игра за активацију пажње, концентрације и меморије
 • Језичке играрије

Радионица СуанПан менталне аритметике -секундарна – намењена деци до 10 до 14 година

 • Вежбе за побољшање пажње и концентрације
 • Упознавање са основама рачунања на кинеском абакусу
 • Игра за активацију пажње, концентрације и меморије
 • Језичке играрије

Радионице током распуста су бесплатне уз обавезне пријаве путем телефона: 064/342 64 83 или E-mail-a: Info@vijugica.com

Top