Повежимо свете природу и дете

Повежимо свете природу и дете

Удружење “Волим природу” од октобра 2016. године реализоваће  програм “Повежимо свете природу и дете” у Дечијем културном центру “Мајдан” уторком и петком од 18-19 часова.

Циљеви програма:

 • Стицање општих знања о природи и природним појавама;
 • Практична примена знања кроз експерименте и конструктиван боравак у природи;
 • Преусмеравање дечије пажње са технологије на природу;
 • Усвајање нових знања и развијање способности код деце кроз рад у креативним радионицама;
 • Подршка у савладавању наставних садржаја у области „Свет око нас“ и „Природа и друштво“;
 • Организација и извођење старих,заборављених дечијих игара.

Методе и облици рада:

Основна замисао за реализацију овог програма јесте да деца у току рада проведу неко време образујући се на часовима-радионицама,а други део времена боравећи и примењујући стечена знања у природи. Сматрамо да је веома важно да деца буду што више у природи, где ћемо им помоћи да боље развију способности запажања,сналажења у природи и разумевања многих појава, као и за уочавање узрочно-последичних веза. Настава (теренска и амбијентална) организоваће се смењивањем различитих облика и метода рада којима ће се максимално подстицати учешће и рад деце. У раду ће се користити индивидуални облик рада, рад у пару, рад у групи, фронтални облик рада; користиће се дијалошка и монолошка метода, метода демонстрације као и метода практичних и лабораторијских задатака. Са децом ће радити стручни тим који чини високообразовни кадар оспособљен за рад са наведеним старосним групама деце. Односно, за узраст од 4 до 7 година васпитач, а за узраст од 7 до 10 година учитељ. Координатор за организацију боравака у природи је туризмолог.

Програм радионица:

Предвиђено је да се програм реализује на годишњем нивоу,где је сваки месец тематски осмишљен према различитим нивоима сложености, сходно узрасту деце:

 • Септембар − биљни свет
 • Октобар – животињски свет
 • Новембар –клима и климатске промене
 • Децембар – свемир
 • Јануар – стене и минерали
 • Фебруар – рељеф и облици рељефа
 • Март – вода и водени свет
 • Април – сналажење у природи
 • Мај – заштићена природна добра Србије
 • Јун – заштита животне средине, одрживи развој и здрава исхрана
 • Јул/Август – Пут око света за 60 дана

Термини: уторком и петком од 18 до 19ч.

Узраст: од 4 до 10 година

Пријаве: info@volimprirodu.rsи на телефон 064.43.46.333

Top