Мајдан тим

Мајдан тим

Дуња Хаџић

директорка

dunja.hadzic@dkcmajdan.org.rs

Дејан Герић

стручни сарадник - уредник програма у Кући Краља Петра I

dejan.geric@dkcmajdan.org.rs

Миланка Самуровић

секретар установе

milanka.samurovic@dkcmajdan.org.rs

Глорија Мартиновић

стручни сарадник - уредница програма у ДКЦ-у "Мајдан"

glorija.martinovic@dkcmajdan.org.rs

Марина Паповић

стручни сарадник - информатор у ДКЦ-у "Мајдан"

marina.papovic@dkcmajdan.org.rs

Мирјана Манчић

рачуноводство

mirjana.mancic@dkcmajdan.org.rs

Немања Радовић

стручни сарадник - економиста

nemanja.radovic@dkcmajdan.org.rs

Милан Кецман

стручни сарадник - инжењер

milan.kecman@dkcmajdan.org.rs

Драгана Драгељевић

асистент уредника програма Куће краља Петра  I

kucakraljapetra@gmail.com

Ђорђе Марић

радник на пословима техничке реализације
културно-образовних активности
тел. 064.861.69.75

Јованка Петровић

радник на пословима техничке реализације
културно-образовних активности

 
Top