Мајдан тим

Мајдан тим

Дуња Хаџић

директорка

dunja.hadzic@dkcmajdan.org.rs

Дејан Герић

финансије

dejan.geric@dkcmajdan.org.rs

Миланка Самуровић

sekretarka poslova

milanka.samurovic@dkcmajdan.org.rs

Глорија Мартиновић

уредница програма

glorija.martinovic@dkcmajdan.org.rs

Марина Паповић

ПР

marina.papovic@dkcmajdan.org.rs

Мирјана Манчић

рачуноводство

mirjana.mancic@dkcmajdan.org.rs

Нина Тодосијевић

Асистент уреднице програма и ПР-а у кући Краља Петра I

nina.todosijevic@dkcmajdan.org.rs

Милан Кецман

координатор за раднотехничке активности

milan.kecman@dkcmajdan.org.rs

Ана Кукољац

уредница програма и ПР Кућe краља Петра I

kucakraljapetra@gmail.com

Ђорђе Марић

обезбеђење

тел. 064.861.69.75

Јованка Петровић

одржавање објекта

 
Top