Музички програм за грађане градске општине Савски венац

Музички програм   за грађане градске општине Савски венац

ХОРСКО МУЗИЧКО СЦЕНСКИ  ПРОГРАМ
Намењен  младима и старијима у  складу са принципом подстицања културног и уметничког стваралаштва у друштву  као општи интерес у култури, односно, доживотни развој појединца је основни циљ европских и националних стратегија. Кроз програм поред развоја креативних способности појединца,развија се међугенерацијски дијалог, солидарност, волонтеризам и активизам. 
Програм  се не односи искључиво на стицање знања у домену музичке  уметности већ и на развој психофизичких функција (перцепције, памћења, маште, мишљења, воље и др.) Важно је напоменути да  искуство, самопоуздање, унапређење и лични развој су основни постулати. Програм  има активан приступ - бити укључен, замишљен је да и учесници могу уз помоћ медијатора да воде хор, или да буду хоровође  и на тај начин свако од њих може да се оствари у улози вође. Овакав начин вођења  и успостављања комуникације је обострано користан за развој заједнице, за појединце, медијаторе  и за локалну заједницу. – учење кроз дружење, стицање самопоуздања, развијање осећаја да су потребни и корисни својој заједници.

ЦИЉ  ПРОГРАМА

1.Кроз разумевање и поштовање индивидуалности омогућити сваком полазнику изражавање мисли,осећања, идеја,доживљаја, кроз креативни рад. 
2.Подстицање на музичко  истраживање,усмеравање, без наметања решења, ка спонтанијем, креативнијем развоју са знајних вредности кроз музичко стваралаштво.
3.Омогућавање потпунијег развоја изражајних способност 
4.Учење кроз дружење 
5.Рад у групи
6.Поштовање различитости
7.Развој толеранције
8.Стварање пријатне и инспиративне атмоспхере за рад
9.Повезивање две генерације на најбољи могући начин, кроз уметност.
Ауторка: Ива Бурић

ПЛАН АКТИВНОСТИ

1. МЕСЕЦ  АУДИЦИЈА  ЗА ФОРМИРАЊЕ ХОРА
2. МЕСЕЦ АУДИЦИЈА И ВЕЖБАЊЕ СА ИЗАБРАНИМ ЧЛАНОВИМА ФОРМИРАНОГ ХОРА
3. ПРОГРАМСКИ НАСТУП НА ОТВОРЕНОМ И/ИЛИ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ ЗАВИСНО ОД ВРЕМЕНСКИХ УСЛОВА – ИНИЦИЈАТИВА : 
ЗАТВОРЕНИ ПРОСТОР - У КУЋИ КРАЉА ПЕТРА,ДКЦ МАЈДАН И У МЗ ТОПЧИДЕСКО БРДО/СЕЊАК, 
ОТВОРЕНИ ПРОСТОР - ИСПРЕД МУЗЕЈА 25.МАЈ, ИСПРЕД МИЛОШЕВОГ КОНАКА У ТОПЧИДЕРСКОМ ПАРКУ,  У ДВОРИШТУ КУЋЕ КРАЉА ПЕТРА , МУЗЕЈУ АГРИЧКЕ УМЕТНОСТИ    И / ИЛИ У ЗАПУШТЕНОМ АМФИТЕАТРУ ИЗА ВЕЛИКЕ САЛЕ У ДКЦ МАЈДАН
ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗАВИСИ ОД ПОДРШКЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ -  ГРАДСКЕ ОПТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Top