Ментална аритметика СуанПан

Ментална аритметика СуанПан


Образовни центар Вијугица лиценциран је за примену програма СуанПан менталне аритметике. 
СуанПан ментална аритметика је међународни развојно едукативни програм који се бави унапређивањем и јачањем свих менталних потенцијала деце у развојном периоду – узраст од 5 до 14 година. 
Овај програм, научно доказано и у пракси потврђено, директно стимулише развој ПАЖЊЕ, КОНЦЕНТРАЦИЈЕ и МЕМОРИЈЕ код деце у развојном периоду, што олакшава усвајање школског градива и  ствара одличну подлогу за даљи развој.
Сам методички пакет заснива се на раду на абакусу, психолошким тестовима и игровним активностима. Резултати програма су мерљиви и транспарентни, тако да се напредовање и постигнућа деце јасно графички приказују кроз период од осам месеци, колико програм траје.
На часовима менталне аритметике СуанПан примењују се абакуси (дрвене рачунаљке), које систематично упошљавају обе руке детета. Истовременим коришћењем леве и десне руке активирају се обе хемисфере мозга и развија се велики број синапси. Интелигенција зависи искључиво од броја синапси у мозгу. Активирањем обе мождане хемисфере значајно се повећава капацитет радне меморије мозга. Доприноси се успешнијем решавању сваке проблемске ситуације/задатка,
Способности које су се развиле код деце кроз примену овог програма остају за цео живот.
Исход бављења менталном аритметиком СуанПан је оштроумно дете.

Стручни кадар који спроводи наставу састоји се од лиценцираних СуанПан предавача, који су првасходно просветни радници са минимум пет година радног искуства у настави.
 

Термин: субота, од 15 до 17:15 часова, сала 2.

 

Top