Креативно учење Учимо да учимо

Креативно учење Учимо да учимо

У сарадњи са Удружењем „ Центар за урбани развој“.

Програм креативног учења има за циљ да деци на самом почетку школовања помогне да се прилагоде новим околностима, мотивишу за учење и пре свега науче да уче. Програм подстиче целокупан интелектуални, емотивни и социјални развој детета.

Узраст : од 6 до 9 година.

Top