Јавни позив за доставу предлога програма за 2016/17. годину

Јавни позив за доставу предлога програма за 2016/17. годину

Дечији културни центар „Мајдан“ објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доставу предлога програма који ће бити реализовани у току 2016/17. године.

Позив се упућује организацијама (уметничка удружења, удружења грађана, асоцијације и сл.) и појединцима заинтересованим за реализацију програма едукативног, уметничког и спортског садржаја.

Услови:

 • Одговарајућа школска спрема  (висока стручна спрема)
 • Најмање 3 године рада са децом, омладином или одраслима.
 • ДКЦ “Мајдан” обезбеђује простор и  промоцију програма;

Конкурсни материјал се не враћа.

Уз пријаву на Јавни позив обавезно доставити следећу документацију:

 • сажет опис предложеног програма (назив, временско трајање, опис активности);
 • биографију (за појединце);
 • референтну листу  (искуство у реализацији програма и могуће препоруке експерата)
 • пропратно писмо са наведеним основним информацијама о организацији (за удружења и организације);
 • копију решења о регистрацији (за удружења и организације);

На основу Правилника о коришћењу просторија ДКЦ “Мајдан” , уредник  програма ДКЦ “Мајдан”  ће размотрити пријаве и изабрати уметничке радове који ће бити предложени УО Установе за реализацију  у 2016/17. години. У званични програм ДКЦ “Мајдан” ући ће програми усвојени од стране УО Установе.

Критеријуми за избор и одлучивање о предлогу програма:

 • Одговарајућа школска спрема
 • Капацитет подносиоца пријаве за реализацију предложеног програма/пројекта (људски ресурси, знање, искуство и досадашњи резултати)
 • Референтна листа
 • Доступност програма већем броју потенцијалних корисника, односно циљних група
 • Одрживост програма.

ДКЦ „Мајдан“ може тражити додатна објашњења од подносиоца пријаве и позвати на разговор представнике подносиоца пријаве, као и додатну докуменацију на увид, а која није предвиђена Јавним позивом. Рок за доставу предлога је 5.09.2016. године. Пријаве са назнаком „Пријава за учешће на Јавном позиву“ доставити у електронској форми на адресу: propeler@dkcmajdan.org.rs  или препорученом поштом на адресу: Дечији културни центар „Мајдан“ Козјачка 3-5 11000 Београд.

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Додатне информације путем е-маил адресе: propeler@dkcmajdan.org.rs Сви подносиоци пријава о резултатима ће бити обавештени у писаној форми, најкасније у року од 30 дана по завршетку конкурса.

Top