Јавни позив за доставу предлога програма

Јавни позив за доставу предлога програма

Дечији културни центар „Мајдан“ објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доставу предлога програма који ће бити реализовани у току 2017. године

у  Дечијем културном центру „Мајдан“, Козјачка 3-5, Београд.

Позив се упућује организацијама (уметничка удружења, невладине организације, удружења грађана, асоцијације и сл.) и појединцима заинтересованим за реализацију културних, едукативних и рекреативних програма за децу и младе. Програми ће бити финансирани и суфинансирани из буџета Градске општине Савски венац.

Уз пријаву на Јавни позив обавезно доставити следећу документацију:

 • пропратно писмо са наведеним основним информацијама о организацији/појединцу  и предложеном програму (назив, временско трајање, опис пројекта, буџет), а које је потписало лице овлашћено за заступање организације, односно појединац, подносилац пријаве;
 • копију решења о регистрацији (за организације);
 • референтну листу  (искуство у реализацији програма, и могуће препоруке експерата)
 • биографију (за појединце)   У званични програм Дечијег културног центра “Мајдан” ући ће програми усвојени од стране УО установе.

Критеријуми за избор и одлучивање о предлогу програма:

 • Капацитет подносиоца пријаве за реализацију предложеног програма/пројекта (људски ресурси, знање, искуство и досадашњи резултати)
 • Референтна листа
 • Доступност програма већем броју потенцијалних корисника, иновативност и  партиципативност (укљученост деце и младих у саму реализацију) програма.
 • Одрживост програма.  

Услови:

 • ДКЦ “Мајдан” сноси трошкове за реализацију програма;
 • ДКЦ “Мајдан” обезбеђује простор и промоцију пројекта;
 • Конкурсни материјал се не враћа;
 • КОНКУРСНИ МАТЕРИЈАЛ СЕ ДОСТАВЉА ИСКЉУЧИВО У ЕЛЕКТРОНСКОМ ФОРМАТУ (или на ЦД / УСБ)
 • Учесници ће о резултатима конкурса бити информисани најкасније у року од 30 дана по завршетку конкурса
 • Непотпун и неблаговремено послат конкурсни материјал неће бити разматран.   ДКЦ „Мајдан“ може тражити додатна објашњења од подносиоца пријаве и позвати на разговор представнике подносиоца пријаве, као и додатну докуменацију на увид, а која није предвиђена Јавним позивом.   Рок за доставу предлога је 31.1.2017. године. Пријаве са назнаком „Пријава за учешће на Јавном позиву“ доставити у електронској форми на адресу: office@dkcmajdan.org.rs или препорученом поштом на адресу: Дечији културни центар „Мајдан“ Козјачка 3-5 11000 Београд

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Додатне информације путем и-меил адресе: office@dkcmajdan.org.rs Сви подносиоци пријава о резултатима ће бити обавештени у писаној форми, најкасније у року од 30 дана по завршетку конкурса.

Top