Јавни час о комуникационим и емоционалним вештинама

Јавни час о комуникационим и емоционалним вештинама

У ДКЦ "Мајдан" , 16. марта 2013. године, у 13ч,  Љиљана Филиповић, психолог, породични психотерапеут представиће теме за предавања и тренинге из области комуникационих, емоционалних вештина и  родитељства. Тематске целине о којима ће се разговарати : Комуникационе вештине 1. Стилови комуникације (пасивни, агресивни, пасивно-агресивни, асертивни) 2. Разумевање и прихватање асертивних права 1. Искривљена уверења која спречавају асертивно понашање 2. Улоге које спречавају асертивно понашање

 • Типови асертивне комуникације
 • Манипулација и како се одбранити
 • Како упутити и примити критику
 • Како упутити и примити похвалу
 • Како конструктивно решити конфликт Емоционалне вештине
 • Важност порука за емоционални живот особе
 • Препознавање и редуковање утицаја негативно критикујућег родитеља
 • Развијање вештина емоционално писмених трансакција
 • Препозавање сопствених емоција и уочавање везе измедју мисли, осећања и понашања
 • Функционалне и дисфункционалне емоције
 • Разумевање и прихватање основних животних права
 • Емоционалне грешке које правимо због улажења у психолошке игре
 • Родитељство

Родитељски стилови
Уравнотежена породица

 1. Награде и казне
 2. Сарадња, преговор и договори
 3. Контрола беса
 4. Како изградити самопоуздање код детета
 5. Како регулисати односе између браће и сестара
 6. Језик ненасилне комуникације : Агресивно дете
 7. Дете које лаже
 8. Развојне потребе и проблеми детета предшколског узраста
 9. Развојне потребе и проблеми детета школског узраста ( у пубертету)
 10. Развојне потребе и проблеми адолесцената
 11. Професионална орјентација за основце и средњошколце
 12. Методе и технике ефикасног учења 
 • Термин: 13ч
 • Сала: 2
Top