Јавне набавке

Јавне набавке

Tекуће поправке и одржавање објекта ДКЦ Мајдан

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока

Измене конкурсне документације за одржавање објекта ДКЦ Мајдан

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору - текуће поправке и одржавање објекта ДКЦ Мајдан  30.06.2017

Позив за подношење поступка - Извођење радова у кући краља Петра Првог

Конкурсна документација - Извођење радова у кући краља Петра Првог

Позив за подношење понуде - Набавка електричне енергије

Koнкурсна документација - Набавка електричне енергије

Информација о одговорима на постављена питања и појашњењима у поступку јавне набавке - Извођење радова у Кући Краља Петра I

Измене конкурсне документације за јавну набавку - Извођење радова у Кући Краља Петра I

Одлука о додели уговора - Набавка електричне енергије

Одлука о додели уговора - Извођење радова у Кући Краља Петра I    07.08.2017.

Обавештење о закљученом уговору - Извођење радова у Кући Краља Петра I     14.08.2017.

Одлука о измени уговора - Извођење радова у Кући Краља Петра I     21.09.2017.

Позив за подношење понуде 2017/4 - Поправке и одржавање дечијег игралишта Мајдан 

Конкурсна документација јн 2017/4 - Поправке и одржавање дечијег игралишта Мајдан

Обавештење о закљученом уговору - Набавка електричне енергије 29.08.2017.

Обавештење о продужетку рока за јавну набавку бр. 2017/4 - Поправка и одржавање дечијег игралишта Мајдан 30.08.2017.

Измена конкурсне документације за јавну набавку 2017/4 - Поправка и одржавање дечијег игралишта Мајдан 31.08.2017.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 2017/4 - Поправка и одржавање дечијег игралишта Мајдан 26.09.2017.

Одлука о додели уговора - Поправка и одржавање дечијег игралишта 08.09.2017.

Позив за достављање понуде за јавну набавку бр. 2017/5 - Услуге физичког обезбеђења објекта ДКЦ Мајдан - 14.09.2017.

Kонкурсна документација за јавну набавку бр. 2017/5  - Услуге физичког обезбеђења објекта ДКЦ Мајдан - 14.09.2017

Одлука о додели уговора - Услуге физичког обезбеђења објекта ДКЦ Мајдан 22.09.2017.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку бр. 2017/5 - Услуге физичког обезбеђења објекта ДКЦ Мајдан

Позив за достављање понуде за јавну набавку бр.  2017/6 - Услуге чишћења објекта ДКЦ „Мајдан“ 19.09.2017.

Конкурсна документација за јавну набавку бр.2017/6 - Услуге чишћења објекта ДКЦ „Мајдан“ 19.09.2017.

Информације о одговорима на на постављена питања у поступку јавне набавке услуга - Услуге чишћења објекта ДКЦ „Мајдан“  22.09.2017.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку бр. 2017/6 - Услуге чишћења објекта ДКЦ „Мајдан“ 09.10.2017.

Одлука о додели уговора за јавну набавку бр.2017/6 - Услуге чишћења објекта ДКЦ „Мајдан“ 28.09.2017.

Позив за достављање понуде за јавну набавку 2017/7 - Радови на текућем одржавању објекта ДКЦ „Мајдан“ 04.12.2017.

Конкурсна документација за јавну набавку 2017/7 - Радови на текућем одржавању објекта ДКЦ „Мајдан“ 04.12.2017.

Одлука о додели уговора за јавну набавку бр.2017/7 - Радови на текућем одржавању објекта ДКЦ „Мајдан“ 15.12.2017.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку бр.2017/7 - Радови на текућем одржавању објекта ДКЦ "Мајдан"

Одлука о додели уговора за јавну набавку бр.2017/8 - Радови на текућем одржавању објекта ДКЦ „Мајдан“ 15.12.2017.

Позив за подношење понуда - Набавка бине за одржавање културних манифестација, ЈН 2017/9    05.12.2017.

Конкурсна документација - Набавка бине за одржавање културних манифестација, ЈН 2017/9        05.12.2017.

Измена 1 конкурсне документације за јавну набавку 2017/9 - Набавка бине за одржавање културних манифестација, ЈН 2017/9 11.12.2017.

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку 2017/9 - Набавка бине за одржавање културних манифестација, ЈН 2017/9 11.12.2017.

Одговор на питање за јавну набавку 2017/9 - Набавка бине за одржавање културних манифестација

Одлука о додели уговора за јавну набавку 2017/9 - Набавка бине за одржавање културних манифестација 20.12.2017.

Обавештење о закљученом уговору - Набавка бине за одржавање културних манифестација, јн.2017/9       25.12.2017.

Позив за достављање понуде за јавну набавку 2017/8 - Извођење радова на адаптацији спортске сале 06.12.2017.

Конкурсна документација 2017/8 -  Извођење радова на адаптацији спортске сале 06.12.2017.

Обавештење о закљученом уговору 2017/08 - Извођење радова на адаптацији спортске сале 19.12.2017.

Позив за подношење понуда ЈН 2018/2 - Услуге чишћења објеката ДКЦ „Мајдан" 11.05.2018.

Конкурсна документација ЈН 2018/2 - Услуге чишћења објеката ДКЦ „Мајдан"  11.05.2018.

Позив за подношење понуда ЈН 2018/1 - Услуге физичког обезбеђења објекaта ДКЦ Мајдан, јн 2018/1  11.05.2018.

Конкурсна документација ЈН 2018/1 - Услуге физичког обезбеђења објекaта ДКЦ Мајдан, јн 2018/1     11.05.2018.

Одлука о додели уговора ЈН 2018/2 - Услуге чишћења објеката ДКЦ „Мајдан" 22.05.2018.

Одлука о додели уговора ЈН 2018/1 - Услуге чишћења објеката ДКЦ „Мајдан"  22.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 2018/1 - Услуге чишћења објеката ДКЦ „Мајдан"  31.05.2018.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту прва у поступку јавне набавке Услуге чишћења објекaта ДКЦ „Мајдан"ЈН 2018/2  28.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 2018/2 - Услуге чишћења објеката ДКЦ „Мајдан" 06.07.2018.

Позив за јавну набавку бр.3/2018 – Услуге омладинске задруге 25.06.2018.

Конкурсна документација ЈН 3/2018 - Услуге омладинске задруге 25.06.2018.

Измена 1 конкурсне документације за јавну набавку бр.3/2018 - Услуге омладинске задруге 25.06.2018.

Одговор на питање за јавну набавку бр. 3/2018. - Услуге омладинске задруге 25.06.2018.

Одлука о  додели уговора  ЈН 3/2018 - Услуге омладинске задруге 03.07.2018.

Обавештење о закљученом уговору – Услуге омладинске задруге, јн 3/2018.

Позив за подношење понуда ЈН 2018/4 - набавка добара - електричне енергије 20.07.2018.

Конкурсна документација ЈН 2018/4 - набавка електричне енергије за потребе објекта ДКЦ МАЈДАН 20.07.2018.

Одлука о  додели уговора  ЈН 4/2018 - набавка електричне енергије за потребе објекта ДКЦ МАЈДАН 01.08.2018.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 4/2018 - Набавка електричне енергије за потребе објекта ДКЦ МАЈДАН 16.08.2018.

Позив за подношење понуда ЈН 2018/5 - Текуће поправке и одржавање  објеката ДКЦ Мајдан 02.10.2018.

Конкурсна документација ЈН 2018/5 - Набавка електричне енергије за потребе објекта ДКЦ МАЈДАН 02. 10.2018.

Одлука о  додели уговора  ЈН 5/2018 -Текуће поправке и одржавање објеката ДКЦ МАЈДАН 18.10.2018.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 5/2018 - Текуће поправке и одржавање објеката ДКЦ МАЈДАН 01.11.2018.

Позив за подношење понуда ЈН 1/2019 - Услуге физичког обезбеђења објеката ДКЦ "Мајдан" 18. 1. 2019.

Конкурсна документација ЈН 1/2019 - Услуге физичког обезбеђења објеката ДКЦ "Мајдан" 18. 1. 2019.

Одлука о измени уговора ЈН 2018/2 - Услуге чишћења објеката ДКЦ "Мајдан" 22. 1. 2019.

Одлука о додели уговора ЈН 2019/1 - Услуге физичког обезбеђења објеката ДКЦ "Мајдан" 29. 1. 2019.

Позив за подношење понуда ЈН 2019/2 - Услуге чишћења објеката ДКЦ "Мајдан" 6. 2. 2019.

Конкурсна документација ЈН 2019/2 - Услуге чишћења објеката ДКЦ "Мајдан" 6. 2. 2019.

Измене конкурсне документације ЈН 2019/2 - Услуге чишћења објеката ДКЦ "Мајдан" 11. 2. 2019.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 2019/2 - Услуге чишћења објеката ДКЦ "Мајдан" 11. 2. 2019.

Информација о одговорима на  постављена питања и појашњењима у поступку јавне набавке 2/2019 - Услуге чишћења објеката ДКЦ "Мајдан" 11. 2. 2019.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку бр. 1/2019 - Услуге чишћења објеката ДКЦ "Мајдан" 14. 2. 2019.

Одлука о додели уговора ЈН 2019/2 - Услуге чишћења објеката ДКЦ "Мајдан", 19. 2. 2019.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ЈН 2019/2 - Услуге чишћења објеката ДКЦ "Мајдан", 26. 2. 2019.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 2019/2 - Услуге чишћења објеката ДКЦ „Мајдан", 23. 4. 2019.

Позив за подношење понуда ЈН 2019/3 - Текуће одржавање зграда и објеката ДКЦ ,,МАЈДАН”, 14. 6. 2019.

Конкурсна документација ЈН 2019/3 - Текуће одржавање зграда и објеката ДКЦ ,,МАЈДАН”, 14. 6. 2019.

Одлука о додели уговора ЈН 2019/3 - Текуће одржавање зграда и објеката ДКЦ ,,МАЈДАН”, 26. 6. 2019.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 2019/3 - Текуће одржавање зграда и објеката ДКЦ "МАЈДАН", 1. 7. 2019.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Набавка електричне енергије ЈН 2019/4, 4.7.2019.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - Набавка електричне енергије ЈН 2019/4, 4.7.2019.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - Набавка електричне енергије ЈН 2019/4, 15.7.2019.

Обавештење о закљученом уговору - Набавка електричне енергије ЈН 2019/4, 1.8.2019.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Услуге физичког обезбеђења за потребе објекaта ДКЦ „Мајдан", 2019/5, 24.9.2019.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA - Услуге физичког обезбеђења за потребе објекaта ДКЦ „Мајдан", 2019/5, 24.9.2019.

Информација о одговорима на постављена питања и појашњењима у поступку јавне набавке Услуге физичког обезбеђења за потребе објекaта ДКЦ „Мајдан", 2019/5

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - Услуге физичког обезбеђења за потребе објекaта ДКЦ „Мајдан", 2019/5, 27.9.2019.

Измене конкурсне документације - Услуге физичког обезбеђења за потребе објекaта ДКЦ „Мајдан", 2019/5, 27.9.2019.

Информације о одговорима на постављена питања и појашњењима - Услуге физичког обезбеђења за потребе објекaта ДКЦ „Мајдан", 2019/5, 27.9.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке Услуге физичког обезбеђења за потребе објекaта ДКЦ „Мајдан", 2019/5, 7.10.2019

Конкурсна документација за реконструкцију игралишта  ЈН бр. 2019/6, 21.11. 2019

Позив за реконструкцију игралишта - ЈН бр. 2019/6  ЈН бр. 2019/6, 21.11. 2019

Конкурсна документација услуга чишћења за потребе ДКЦ Мајдана ЈН бр. 2019/7 28.11.2019.

Позив за услуге чишћења за потребе ДКЦ Мајдан и Куће краља Петра, ЈН 2019/7 28.11. 2019.

Одлука о додели уговора, Реконструкција игралишта у објекaту ДКЦ Мајдан, ЈН 2019/6, 03.12.2019.

Одговори на питања за Услуге чишћења за потребе ДКЦ Мајдан И Куће краља Петра, ЈН 2019/7, 03.12.2019.

Обавештење о закљученом уговору у поступку Реконструкција игралишта у објекaту ДКЦ Мајдан, JН 2019/6

Одлука о додели уговора, Услуге чишћења за потребе ДКЦ Мајдан и Куће краља Петра, ЈН 2019/7, 16.12.2019.

Обавештење о закљученом уговору - Услуге чишћења за потребе ДКЦ Мајдан и Куће краља Петра, ЈН 2019/7

Одлука о измени уговора – Услуге физичког обезбеђења  за потребе  објеката ДКЦ,,Мајдан", ЈН бр.2019/5, 31.12. 2019.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Услуге физичког обезбеђења, ЈН 2020/1, 11.6.2020.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA  - Услуге физичког обезбеђења, јн 2020/1, 11.6.2020.

Информација о одговорима на постављена питања и појашњењима у поступку јавне набавке Услуге физичког обезбеђења,  ЈН 2020/1, 18.6.2020.

Измене конкурсне документације Услуге физичког обезбеђења, ЈН 2020/1, 18.6.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Услуге физичког обезбеђења, ЈН 2020/1, 18.6.2020.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Услуге физичког обезбеђења, ЈН 2020/1, 24.6.2020.

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара: Набавка електричне енергије,  ЈН 2020/2, 25.06.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке Услуге физичког обезбеђења, 2020/1, 6.7.2020.

Одлука о додели уговора за JН бр.2020/2 - Набавка електричне енергије

Обавештење о закљученом уговору  за ЈН бр.2020/2 - Набавка електричне енергије

Позив за подношење понуда - Услуге чишћења за потребе ДКЦ Мајдан и Куће краља Петра, ЈН 2020/3, 15.12.2020.

Упутство понуђачима како да саставе понуду - Услуге чишћења за потребе ДКЦ Мајдан и Куће краља Петра, ЈН 2020/3, 15.12.2020.

Техничка  спецификација за набавку услуга - Услуге чишћења за потребе ДКЦ Мајдан и Куће краља Петра, ЈН 2020/3, 15.12.2020

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима - Услуге чишћења за потребе ДКЦ Мајдан и Куће краља Петра, ЈН 2020/3, 15.12.2020

Образац трошкова припреме понуде - Услуге чишћења за потребе ДКЦ Мајдан и Куће краља Петра, ЈН 2020/3, 15.12.2020

Образац структуре цене -  Услуге чишћења за потребе ДКЦ Мајдан и Куће краља Петра, ЈН 2020/3, 15.12.2020

Модел уговора - Услуге чишћења за потребе ДКЦ Мајдан и Куће краља Петра, ЈН 2020/3, 15.12.2020

Критеријуми доделе уговора -  Услуге чишћења за потребе ДКЦ Мајдан и Куће краља Петра, ЈН 2020/3, 15.12.2020

Одлука о додели уговора -  Услуге чишћења за потребе ДКЦ Мајдан и Куће краља Петра, ЈН 2020/3, 22.01.2021.

Top