Архитектонске радионице

Архитектонске радионице

Архикулутра  је  програм архитектонских радионица који на савремен начин буди дечију свест о простору и подстиче на креативни приступ решавању проблема. У директној комуникацији са младим архитектима и раду на сопственим малим пројектима, деца развијају способност просторног мишљења, инвентивност и истрајност – вештине које ће их учинити успешнијима коју год струку да одаберу.

 • Циљна група: Програм је намењен деци основношколског узраста
 • Термин: Радионице се одржавају суботом од 16 – 18ч 
 • Сала: 8

Тема првог циклуса Архикулутре је простор. Првих 8 недеља деца ће истраживати феномен простора са различитих аспеката:

 1. Како доживљамо простор?
 2. Који простор је добар за живот, који за рад, а који за игру и уживање?
 3. Како се понашамо у различитим просторима?
 4. Како се крећемо и оријентишемо у простору?
 5. У чему се разликује простор намењен деци од простора намењеног одраслима?
 6. Како простор утиче на људе? У ком простору се осећамо добро, а у ком не?
 7. Шта дефинише простор око нас?
 8. Како можемо сами обликовати простор?

На ова и мноштво других питања деца ће давати своје личне одговоре, кроз практични рад који ангажује и развија просторно мишљење. Последњих 6 недеља деца раде на сопственим пројектима – правиће низ макета од различитих материјала, испитујући сопствене визије простора. У раду на архитектонским задацима и малим пројектима истичемо да је процес промишљања и изражавања важнији од резултата, и насупрот школској логици једног тачног одговора, промовишемо могућност више могућих решења. На овај начин желимо деци да приближимо схватање да у креативном процесу нема грешака, већ само прилика за учење и развој.

У оваквој атмосфери слободе изражавања и растерећености од тражења тачних одговора и испуњавања стандарда, деца уче и продубљују своје способности кроз игру и прихватање креативних изазова.   Кроз архитектонске радионице деца развијају:

 • Крупну и фину моторику
 • Пажњу и концентрацију
 • Способност поимања и оријентације у простору
 • Истраживачки и стваралачки дух кроз тражење више могућих одговора, насупрот једном тачном
 • Креативни приступ решавању проблема
 • Просторно - естетску писменост и културу

Програм Архикулутра, међутим, нема за циљ регрутовање будућих архитеката, већ остваривање позитивног утицаја на будуће генерације јачањем свести о простору и подизањем просторно-архитектонске писмености и културе. Едуковани грађани ће бити одговорни према свом грађеном и природном окружењу, коју год струку да одаберу. Архикултура је едукативни програм организације ПРОЦЕС едукативна архитектура, коју чини тим младих архитеката и едукатора. Више информација о организацији и тиму Процеса на сајту www.proces.rs ПРИЈАВЉИВАЊЕ и информације: office@proces.rs и 063.8308.128 - Биљана Бранковић

Top