Како доћи до Мајдана?

ДКЦ Мајдан се налази на само 4 минута од Београђанке!

Погледајте на мапи како је најлакше доћи до ДКЦ Мајдан.

Дечији културни центар Мајдан се налази на Сењаку близу Мостарске петље у  Козјачкој 3 до 5.

До ДКЦ Мајдан се стиже следећим линијама градског превоза: тролама 40 и 41 и аутобусом 44.

Козјачка 3-5, 11000 Београд

Тел. 011 3692 645

E-mail: office@dkcmajdan.org.rs   

 

ИНТЕРАКТИВНА МАПА ПРИСТУПАЧНОСТИ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Заштитник грађана Републике Србије је у циљу унапређења права особа са инвалидитетом, у сарадњи са Удружењем за ревизију приступачности урадио “Мапу приступачности објеката јавне намене”.

Овај пројекат урађен је са намером ефикаснијег остваривања права рањивих група грађана као и особа са инвалидитетом. Остваривање и заштита права ових грађана је у надлежности органа јавне власти, такође један од најважнијих предуслова за остваривање гарантованих права грађана са инвалидитетом јесте приступачно окружење.

Градска општина Савски венац и ДКЦ Мајдан обавештавају све грађане да се на веб адреси www.mapapristupacnosti.rs и  www.zastitnik.rs налази интерактивна Мапа приступачности објеката јавне намене.

Top